Polohovač

  • Polohovač

    Polohovač

    Thepolohovadlo zváracieho robotaje dôležitou súčasťou výrobnej linky robotického zvárania a jednotky flexibility zvárania.Zariadenie má jednoduchú konštrukciu a môže otáčať alebo posúvať zváraný obrobok do najlepšej zváracej polohy.Zvárací robot zvyčajne používa dva polohovadlá, jeden na zváranie a druhý na nakladanie a vykladanie obrobku.

Získajte údajový list alebo bezplatnú cenovú ponuku

Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju